Zaposlenje

Kompanija FCA Srbija je u konstantnoj potrazi za novim kadrovima koji žele da postanu deo automobilske industrije i učestvuju u njenom rastu i razvoju. Najviše smo usmereni na zapošljavanje kadrova sa tehničkim znanjima. Ukoliko ste spremni da se priključite modernoj, izuzetno dinamičnoj i razvojno orijentisanoj poslovnoj sredini, onda ste prava osoba za nas! Svoje prijave možete poslati na e-mail adresu hr-office@fcagroup.com, ili poštom na adresu FCA Srbija, ul. Kosovska 4, 34000 Kragujevac, pošiljku nasloviti “Za HR službu”.

Naše vrednosti

Kompanija FCA Srbija je poslodavac koji pruža jednake mogucnosti svima (EOP) i deluje u skladu sa politikom zabrane diskriminacije, prihvaćenom od strane FIAT Spa. Naša kompanija zastupa globalnu filozofiju kompanije Fiat, koja se zasniva na vrednovanju zasluga i motivaciji da težimo najboljem, iz dana u dan. Od suštinskog značaja za postizanje naših ciljeva je stalno negovanje i ulaganje u naše najvrednije resurse, naše zaposlene.

Akademija

U  cilju rasta i modernizacije tehničke kulture u Srbiji, FCA je oformio Akademiju – jedinu viskotehnološku obrazovnu ustanovu na našim prostorima – sa ciljem edukacije i obuke radnika i menadžera.

Ciljevi Akademije su, pre svega, unapređenje tehničkih i menadžerskih znanja zaposlenih i premošćavanje tehnološkog jaza dugog dve decenije, kao i širenje spektra novih mogućnosti u pogledu karijere. Kao društveno odgovorna kompanija, u saradnji sa gradom Kragujevcem i lokalnim institucijama, FCA brine o lokalnoj zajednici i ulaže u budućnost mladih i posvećenih sugrađana.     

Uloga Akademija je uspostavljanje čvrstih i produktivnih veza između srednjih tehničkih škola i univerziteta, međunarodnih obrazovnih institucija, agencija za pružanje treninga i poslovnih škola, kao i Nacionalne službe za zaposljavanje. Ovako postavljenim temeljima nove vizije modernog, tržisno usmerenog obrazovanja obezbedjuje se maksimalan efekat praktičnih, primenljivih znanja koja obezbedjuju konkurentnost na međunarodnom nivou.

Otvorene pozicije

Kompanija FCA Srbija je u konstantnoj potrazi za novim kadrovima  koji žele da postanu deo automobilske industrije I učestvuju u njenom rastu i razvoju.  Najviše smo usmereni na zapošljavanje kadrova sa tehničkim znanjima. Ukoliko ste spremni da se priključite modernoj, izuzetno dinamičnoj i razvojno orijentisanoj poslovnoj sredini, onda ste prava osoba za nas!

FAQ

Da li mogu da pošaljem CV iako nema otvorenih pozicija?
Da. Možete da pošaljete CV nezavisno od aktuelno otvorenih pozicija. On će biti u našoj bazi kandidata, i sa zadovoljstvom ćemo Vas kontaktirati kada se ukaže potreba za osobom Vašeg znanja i iskustva.

Da li će moj CV poslat online biti uzet u razmatranje za otvorene radne pozicije ili moram da se posebno prijavim za njih?
Ukoliko imate u vidu posebno otvoreno radno mesto, obavezno je to naglasiti prilikom prijavljivanja, u naslovu e-maila.

Da li postoji starosna granica za zapošljavanje u FCA?
Starosna granica za zapošljavanje ne postoji. FCA ce sa podjednakom pažnjom i posvećenšću razmotriti sve dostavljene aplikacije.

Da li je poznavanje italijanskog jezika obavezno ili predstavlja prednost?
Poznavanje stranih jezika je svakako prednost, međutim osnovni nivo znanja engleskog jezika je obavezan.

Koje vrste obrazovnih profila traži FCA?
Prevashodno su to inženjerski i ekonomski, kao i profili tehničkih i prirodnih disciplina. Obrazovni profili drugih oblasti će takodje biti razmatrani  u skladu sa potrebama kompanije.