SAGLASNOST U SKLADU SA Zakonom o zaštiti podataka (’’Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – drugi zakoni, 68/2012 – Odluke Ustavnog suda i 107/2012)


Da obradu mojih ličnih podataka vrši  FCA SRBIJA d.o.o. u marketinške i promotivne svrhe navedene u tački b) korišćenjem metoda obrade pomenutih u Informativnom obaveštenju, u papirnom, automatizovanom ili elektronskom formatu, a naročito podataka razmenjenih putem pošte, elektronske pošte ili telefona (uključujući automatske telefonske pozive, SMS i MMS poruke, itd.), telefaksa ili bilo kog drugog kanala elektronske komunikacije (npr. veb sajtova, mobilnih aplikacija).


Da obradu mojih ličnih podataka vrši  FCA SRBIJA d.o.o.  u svrhe profilisanja navedenog u tački c), koje se tiče - uključujući, ali ne ograničavajući se na - ponašanje i sklonost potrošnji, vozne navike, korišćenje veb sajtova.


Da se obrada mojih ličnih podataka prenetih trećim licima u vezi sa  FCA SRBIJA d.o.o. , kao i njihovim Partnerima,  vrši u marketinške i promotivne svrhe navedene u  tački d) korišćenjem metoda obrade pomenutih u Informativnom obaveštenju, u papirnom, automatizovanom ili elektronskom formatu, a naročito podataka razmenjenih putem pošte, elektronske pošte ili telefona (uključujući automatske telefonske pozive, SMS i MMS poruke, itd.), telefaksa ili bilo kog drugog kanala elektronske komunikacije (npr. veb sajtova, mobilnih aplikacija).