Ciao Fiat

U cilju pružanja usluga visokog nivoa kvaliteta i povećanja zadovoljstva svojih kupaca, FCA Srbija vozilima marki FIAT i FIAT Professional daje dodatnu vrednost u vidu:

 • Ciao FIAT asistencije sa ciljem pružanja neophodnih informacija i pomoći putem Korisničkog centra i
 • Free To Go usluga pomoći na putu sa ciljem obezbeđenja mobilnosti u vanrednim situacijama.
Usluge Korisničkog centra su dostupne svim postojećim kao i potencijalnim kupcima vozila marki FIAT i FIAT Professional od ponedeljka do subote, od 10 do 18h. U slučaju poziva van radnog vremena, moguće je ostaviti poruku na koju će operater odgovoriti po odmah po nastavku radnog vremena.

Usluge pomoći na putu su na raspolaganju 24h dnevno, tokom svih dana u godini.

Kontakt sa operaterom, bilo radi dobijanja informacija ili radi pružanja pomoći na putu, moguće je ostvariti besplatnim pozivom na broj telefona
0800 342800 (0800 FIAT00 – raspored FIAT na tastaturi telefona) iz većine mreža operatera fiksne i mobilne telefonije. U slučaju poziva iz inostranstva, dostupan je alternativni broj +381 34 356010 i poziv se naplaćuje prema važećoj tarifi operatera.

Uspostavljanje veze sa operaterom je jednostavno i brzo, izborom jedne od ponuđenih opcija:
 • Opcija 1 – Usluge pomoći na putu
 • Opcija 2 – Korisnički centar

Opcija 1 - Usluge pomoći na putu

Usluge pomoći na putu predstavljaju dodatnu vrednost koju FCA Srbija pruža kupcima novih vozila u periodu važenja ugovorne garancije, tj. 2 godine od datuma kupovine vozila.
Usluge mogu biti dostupne i kasnije, čak do 10 godina starosti vozila, ukoliko je za vozilo registrovan odgovarajući servisni ugovor koji obuhvata usluge pomoći na putu.

Za nova vozila kupljena zaključno sa 31.12.2015. godine, kao i za vozila za koja je servisni ugovor koji obuhvata usluge pomoći na putu registrovan zaključno sa navedenim datumom, detaljan opis usluga je naveden u Garantnoj knjižici, odnosno u Opštim pravilima i uslovima usluge servisnog ugovora. Dokument sa detaljnim opisom usluga za vozila marke FIAT možete preuzeti ovde, a ovde za vozila marke FIAT Professional.

Za nova vozila kupljena počev od 1.1.2016. godine, kao i za vozila za koja je servisni ugovor koji obuhvata usluge pomoći na putu registrovan počev od istog datuma, dostupan je novi program usluga koji obuhvata sledeće (Dokument sa detaljnim opisom usluga za vozila marke FIAT možete preuzeti ovde, a ovde za vozila marke FIAT Professional).

MOBILNA RADIONICA
Ako vozilo nije u stanju da nastavi sa vožnjom zbog kvara ili drugih problema za koje je pomoć dostupna, korisnik mora da kontaktira Fiat servis za pomoć koji će poslati operatera (ako je moguće) na lokaciju na kojoj se vozilo nalazi kako bi ga popravio. Ako se vozilo ne može popraviti na licu mesta, operater će vozilo odšlepati do najbližeg Fiat dilera.

Korisniku će biti naplaćeno gorivo potrebno za ponovno pokretanje motora, svi rezervni delovi korišćeni tokom intervencije i sve druge popravke koje nisu pokrivene Garancijom.

ŠLEPANJE
Ako je nakon kvara, nezgode, krađe, požara ili drugih problema za koje je pomoć dostupna, vozilo oštećeno i posledično ne može da se kreće samostalno, korisniku će biti stavljeno na raspolaganje vozilo za pružanje pomoći čiji je trošak pokriven Uslugom, kako bi odšlepao vozilo do dilera koji mu je prodao vozilo (ako je vozilo stalo na udaljenosti od najviše 50 km od gore navedenog dilera ili do drugog najbližeg Fiat dilera. Ako je Fiat diler zatvoren, vozilo će biti odšlepano do druge lokacije koju će utvrditi operater koji pruža pomoć. Korisnik ima pravo da u svim slučajevima traži da se vozilo odšlepa do najbližeg Fiat dilera. Ako vozilo šlepa kompanija koja poseduje ekskluzivno pravo na servis, korisnik, ako to od njega traži operater koji pruža uslugu, mora platiti uslugu a potom zatražiti nadoknadu troškova.

ZAMENSKO VOZILO
Ako je potrebno duže vreme za popravku vozila nakon kvara ili nezgode (kako je potvrdio Fiat diler na osnovu normiranog vremena popravke proizvođača), Fiat diler će obezbediti zamensko vozilo besplatno tokom najviše 4 radna dana + neradni dani obuhvaćeni tim periodom. U slučaju nezgode, Fiat diler koji obavlja popravku će obezbediti zamensko vozilo koje se može koristiti besplatno tokom perioda od najviše 4 radna dana + neradni dani obuhvaćeni tim periodom, isključivo ako je vozilo oštećeno na takav način da se ne može kretati samostalno ili da nije bezbedno po putnike: ova usluga će biti pružena isključivo nakon šlepanja vozila do Fiat dilera.

Fiat diler će po mogućstvu obezbediti svoje zamensko vozilo za potrebe korisnika; ako takvo vozilo nije dostupno, biće obezbeđeno iznajmljeno vozilo.

Ako se koristi iznajmljeno vozilo, korisnik mora poštovati odredbe i uslove rent-a-car kompanije. Korisniku će biti naplaćeno neobavezno osiguranje, učešće u slučaju nezgode, neophodan depozit (uključujući putem kreditne kartice) i gorivo. Ako korisnik odluči da obavi redovan servis, koji je potrebno obaviti na vozilu u istom periodu kad i popravke koje su povezane s kvarom, Korisnik će snositi sve troškove iznajmljivanja vozila koji nastanu zbog produženog vremena zadržavanja vozila u servisu. U slučaju da se vozilom prevoze deca, ukoliko je zahtevano od strane kupca ili predviđeno zakonom, pružalac usluge (Diler ili rent-a-car kompanija) mora da ponudi i obezbedi da sigurnosna dečija sedišta budu dostupna uz vozilo ponuđeno kupcu.

Tokom zimskog perioda, zamensko vozilo mora biti opremljeno zimskim pneumaticima i lancima za sneg.

U slučaju da se zamensko vozilo daje na korišćenje vozaču početniku ili da je u vozilu još jedan vozač, usluga mora biti pružena bez dodatne naplate troškova. Ako korisnik kome se pruža servis poseduje komercijalno vozilo i ima licencu za obavljanje javnog transporta (računajući vozače taksi vozila), a zamensko vozilo stavljeno na raspolaganju ne ispunjava njegove potrebe, nadoknada od 150 € (protivvrednost u RSD po srednjem kursu na dan plaćanja) će biti obezbeđena za svaki dan tokom kog je vozilo onesposobljeno, do najviše 5 radnih dana.

Vozači s posebnim potrebama
Ako korisnik ima invaliditet radi kog je vozilo posebno prilagođeno, on/ona može koristiti odgovarajuće zamensko vozilo tokom najviše deset dana, uključujući i u slučaju nezgode. Ako zamensko vozilo stavljeno na raspolaganju ne ispunjava njegove/njene potrebe, biće obezbeđen vozač tokom najviše deset dana.

POVRATAK KUĆI ILI NASTAVAK PUTOVANJA
Ako, nakon kvara ili nezgode, vozilo ostane nepokretno na udaljenosti većoj od 50 km od mesta prebivališta korisnika, a vozilo se ne može popraviti istog dana kada se događaj odigrao, Fiat usluga pomoći će organizovati povratak korisnika i putnika do mesta prebivališta ili nastavak putovanja vozom (prvom klasom) ili autobusom (putničkom klasom), ili ako je rastojanje veće od 400 km, avionom (ekonomskom klasom) i platiće sve troškove. Umesto toga, korisniku može biti obezbeđeno zamensko vozilo tokom 24 časa.

PREUZIMANJE POPRAVLJENOG VOZILA
Ako, nakon kvara ili nezgode, vozilo ostane nepokretno na udaljenosti većoj od 50 km od mesta prebivališta korisnika, a vozilo se ne može popraviti istog dana kada se događaj odigrao, korisniku će biti obezbeđena vozna karta u jednom smeru (prve klase) ili autobuska karta u jednom smeru (putničke klase), ili ako je rastojanje veće od 400 km, avionska karta u jednom smeru (ekonomskom klasom) kako bi preuzeo vozilo čim ono bude popravljeno. Umesto toga, korisnik može tražiti da isporuku vozila do svog mesta prebivališta organizuje šlep služba ili ovlašćeni vozač. U tom slučaju, korisnik će platiti gorivo i troškove putarine nastale tokom isporuke vozila.

HOTELSKI SMEŠTAJ
Ako, nakon kvara ili nezgode, vozilo ostane nepokretno na udaljenosti većoj od 50 km od mesta prebivališta korisnika, a vozilo se ne može popraviti istog dana kada se događaj odigrao, za korisnika i putnike će biti organizovan boravak u hotelu. Fiat usluga pomoći će platiti noćenje s doručkom po osobi, po noći, za maksimalan dozvoljeni broj putnika naveden u saobraćajnoj dozvoli vozila.

PUTNI TROŠKOVI
Nakon kvara ili nezgode, korisnik i svi putnici, ako to odobri Fiat usluga pomoći, mogu koristiti taksi (ili drugi vid transporta) u iznosu od najviše 120 € po nezgodi (protivvrednost u RSD po srednjem kursu na dan plaćanja), bez obzira na broj lica kojima se pruža pomoć. Ovaj iznos će kasnije biti nadoknađen. Ova usluga neće biti pružena u slučaju nepokretnosti vozila radi obavljanja redovnog servisiranja koje zahteva Fiat, ugradnje dodatne opreme i popravki koje su posledica servisnih kampanja koje sprovodi proizvođač.

Kako bi ostvario nadoknadu, korisnik mora poslati:
 • originalni račun taksi službe (ili drugog vida transporta) sa svim neophodnim informacijama navedenim u njemu,
 • kopiju radnog naloga servisa za vozilo u kom je naveden datum prijema i kopiju računa za popravku koji je izdao Fiat servis.
Prethodno navedeni iznosi će biti nadoknađeni nakon slanja navedenih dokumenata na sledeću adresu Fiat Assistance - C/O Mondial Assistance GmbH - Pottendorfer Straße 25-27 1120 Wien - Österreich

Da bi se nadoknada troškova izvršila, datum računa za taksi prevoz (ili drugi vid transporta) mora biti između datuma prikazanog na radnom nalogu servisa za vozilo (koji je popunio Fiat diler) i datuma računa za popravku vozila.

POVRATAK NEPOPRAVLJENOG VOZILA
Ako nakon kvara ili nezgode vozilo bude onesposobljeno za kretanje, a vreme potrebno za popravku je duže od pet dana (kako je potvrdio Fiat diler), Fiat usluga pomoći će snositi sve troškove povratka u Srbiju nepopravljenog vozila do mesta prebivališta korisnika ili do drugog Fiat dilera najbližeg mestu prebivališta korisnika.

USLUGA INFORMACIJA
Svi korisnici na zahtev mogu dobiti informacije o smenama i radnom vremenu Fiat dilera.

Usluga je dostupna 24 časa dnevno, svakog dana u godini.

NADOKNADA TROŠKOVA KOJE JE PLATIO KORISNIK
Da bi se nadoknadili plaćeni troškovi, korisnik mora poslati originale (ne kopije) računa ili odgovarajuću dokumentaciju s kratkim opisom događaja, u kojima se ukazuje na to da li je trošak bio odobren i koji sadrže broj koji je obezbeđen od strane Fiat usluge pomoći, podatke o vozilu prikazane na Potvrdi o garanciji (koja je priložena u Garantnoj knjižici) i lične podatke lica kome nadoknadu treba isplatiti, s informacijama o bankovnom računu kako bi se ubrzao prenos novca na račun. Sve što je prethodno navedeno se mora poslati na adresu: Fiat Assistance - C/O Mondial Assistance GmbH - Pottendorfer Straße 25-27 1120 Wien - Österreich

IZUZEĆE OD USLUGE
Bez obzira na uslove svake pojedinačne usluge, dodatno će se primenjivati sledeća izuzeća:
 • Usluge nisu dostupne u slučaju korišćenja vozila za: moto trke, reli takmičenja, testove brzine ili prolaznog vremena, probne vožnje ili vožnje koje se obavljaju van zvaničnih puteva, u slučaju ratova, nereda, pobuna, masovnih političkih demonstracija, masovnih pljački, štrajka, upotrebe u vojne svrhe ili u svrhe terorističkih delatnosti, oštećenja kod zemljotresa, neuobičajenih atmosferskih pojava, fenomena nuklearne transformacije ili zračenja izazvanog veštačkim ubrzavanjem atomskih čestica, namerne štete, vandalizma ili učešća u krivičnom delu ili prestupu, u slučaju oštećenja izazvanog prikolicom, teretom ili drugim spoljašnjim uzrocima;
 • Nijedan pružalac usluge nije odgovoran za oštećenje izazvano intervencijom javnih organa u zemlji u kojoj se usluga obavlja ili koje je posledica bilo koje druge nesrećne i neočekivane okolnosti;
 • Ambulantna vozila imaju pravo isključivo na uslugu Mobilne radionice i usluge šlepanja;
 • Vozila koja koriste kompanije koje pružaju usluge javnog prevoza imaju pravo isključivo na uslugu popravke na licu mesta i uslugu šlepanja;
 • Vozila koja se prodaju državnim institucijama poput policije, carine i vatrogasnih jedinica ili drugih posebnih misija koje pružaju usluge Vladi, imaju pravo isključivo na uslugu popravke na licu mesta i uslugu šlepanja;
 • Korisnik koji odluči da ne upotrebi jednu ili više usluga nema pravo na nadoknadu ili na bilo koje druge usluge umesto toga u vidu kompenzacije;
 • Plaćeni troškovi koji nisu povezani sa događajem (hrana, prenoćište, taksi, gorivo, itd.) neće biti nadoknađeni;
 • Redovno servisno održavanje nije obuhvaćeno uslugom;
 • Vozila koja su u nebezbednom stanju ili koja nusu održavana poštujući uputstva Proizvođača nisu obuhvaćena uslugom;
 • Vozila prodata bez garancije.

Usluge su dostupne 24h dnevno, tokom cele godine.

Opcija 2 - Korisnički centar

Izborom opcije 2 moguće je stupiti u vezu sa operaterom Korisničkog servisa.

Kontakt sa operaterom omogućava:

 1. pružanje svih neophodnih informacija o
  • proizvodima;
  • servisnim kampanjama i opozivima;
  • prodajnoj mreži;
  • servisnoj mreži i servisnim uslugama i
  • rezervnim delovima, kao i

 2. podnošenje žalbi na:
  • sporne reklamacije u garantnom roku;
  • sprovođenje servisnih kampanja i opoziva;
  • kvalitet servisnih usluga ili
  • na kvalitet prodajnih usluga.

Usluge su dostupne od ponedeljka do subote u periodu od 10h do 18h. U slučaju poziva van radnog vremena, moguće je ostaviti poruku na koju će operater odgovoriti po odmah po nastavku radnog vremena.